Salve a tutte e a tutti…
Calendario mensile in Sardo di Gavoi:
I giorni: Lunis, Martis, Merculis, Jovia, Chenapra, Sappadu, Dominicha

I mesi: Ghennarzu, Frearzu, Marthu, Aprile, Maju, Lampadas, Trivulas, Austu, Capidannu, Santu Gavini, Sant’Andria, Nathale

scarica il calendario 2023 mensile in sardo di Gavoi..

Calendario mensile formato A4

ATTENZIONE
Posso esserci errori,
se ne trovi scrivici…

BUON CALENDARIO